ΣΤΕΝΩΠΟΣ

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΣΤΕΝΩΠΟΣ. ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ» ιδρύθηκε το 2017 και βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του, καθώς και στη συνεργασία άλλων πολιτών.
.
Βασικός σκοπός της «ΣΤΕΝΩΠΟΥ» είναι η προστασία, διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση παροπλισμένων οχυρώσεων στο βόρειο τμήμα των Σερρών, που χρονολογούνται από τον Α’ και Β’ Π.Π., καθώς και τη νεότερη εποχή, ως μέρος της ιστορικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας.
.
Σε αυτά περιλαμβάνονται τα οκτώ (8) ανενεργά οχυρά (Ποποτλίβιτσα, Ιστίμπεη, Κελκαγιά, Αρπαλούκι, Παλιουριωνες, Ρούπελ, Καρατάς, Κάλη) και παρακείμενα έργα (σκυρόδετα πολυβολεία Δυτικού Μπέλλες κ.α.) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Σιντικής και συγκεκριμένα στα βουνά Μπέλλες και Άγκιστρο.
Στους στόχους επίσης συμπεριλαμβάνονται:
  • Η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη μέσω δικτύου πολιτών των φορέων που σχετίζονται με την προστασία και την ανάδειξη και, όπου κρίνεται αρμοδίως επιτρεπτό, για την ήπια επανα-χρήση τους, στο πλαίσιο προώθησης του ιστορικού, βιωματικού τουρισμού ή τουρισμού μνήμης.
  • Η υποστήριξη της καταγραφής και της τεκμηρίωσης των οχυρώσεων, με στόχο την αξιοποίησή τους ως πηγών γνώσης για την ιστορική έρευνα και την εξέλιξη της οχυρωματικής τεχνικής.
  • Η παρουσίαση και προβολή στο ευρύ κοινό των στοιχείων που αφορούν στην έρευνα, την προστασία και τη διαχείριση των οχυρώσεων, με στόχο την αναγνώριση της προσφοράς τους στη νεότερη ελληνική ιστορία και τη συμβολή τους κατά τον Β΄ Π.Π. και τη νεότερη εποχή.
  • Ο σεβασμός στο βαθμό διατήρησης της αυθεντικότητας των οχυρώσεων, με την εξασφάλιση όλων των συνθηκών προστασίας τους κατά τη σύγχρονη χρήση τους.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • Πρόεδρος : Ιωάννης Χατζόπουλος
  • Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Αναστασιάδης
  • Γενικός Γραμματέας : Γεώργιος Ορφανόπουλος
  • Ταμίας : Ιωάννης Βεντούζης
  • Έφορος : Νεκτάριος Ταφλανίδης