ΚΑΡΑΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • ΘΕΣΗ: Επί των Β.Α. υψωμάτων του όρους Άγκιστρο (Τσιγκέλι) Ν.Δ. του ομώνυμου χωριού.
  • ΥΨΟΜΕΤΡΟ: : 631 μ., 669 μ. και 809 μ.
  • ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η απαγόρευση της διέλευσης των οδών από Άγκιστρο και οχυρό Ρούπελ προς Σιδηρόκαστρο και η πλαγιοφύλαξη με πυρά του οχυρού Ρούπελ.
  • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ: 3 οχυρά και 1 μεμονωμένο έργο
  • ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ: 2.550 μ.
  • ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ : 1.080 μ.
  • ΦΡΟΥΡΑ : Αξιωματικοί 28 – Οπλίτες 783

ΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Πολυβολεία: 46
Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ.: 3
Ολμοβολεία 81 χιλ.: 4
Αντιαεροπορικά: 1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σιδηρόκαστρο, Άγκιστρο
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ: OXI