ΚΑΛΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • ΘΕΣΗ: Εκατέρωθεν του αυχένα της Κάλης (προέκτασης του Ορβήλου στην Ελλάδα) Ν.Α. του Αγκίστρου
  • ΥΨΟΜΕΤΡΟ: : 1.193 μ (Δρεπανοειδές), 1.020 μ. (Τσαμάρα)
  • ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η απαγόρευση της διέλευσης της οδού από ‘Αγκιστρο προς Αχλαδοχώρι και η πλαγιοφύλαξη με πυρά των οχυρών Καρατάς και Περσέκ.
  • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ: 4 συγκρ. οχυρών , 9 μεμονωμένα πολυβολεία, 1 μεμον. παρατηρητήριο και 1 έργο πυροβολικού
  • ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ: 1.811 μ.
  • ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ : 989 μ.
  • ΦΡΟΥΡΑ : Αξιωματικοί 30   – Οπλίτες 902

ΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Πολυβολεία: 51
Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ.: 2
Ολμοβολεία 81 χιλ.: 3
Αντιαεροπορικά: 1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Άγκιστρο, Aχλαδοχώρι
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ: OXI