ΙΣΤΙΜΠΕΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • ΘΕΣΗ: Επί του ομώνυμου υψώματος του Μπέλλες, πλησίον της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου και Β.Δ. του Νέου Πετριτσίου.
  • ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 1.337μ.
  • ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η απαγόρευση της διέλευσης Πέτρις – Τραπέσκα – Νέο Πετρίτσι και η διασταύρωση πυρών πεζικού με τα παρακείμενα οχυρά Ποποτλίβιτσα και Κελκαγιά. Επίσης, βάση εξόρμησης για εκδήλωσης επιθετικής ενέργειας προς Πέτριτς και βουλγαρική ενδοχώρα.
  • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ: 2 (Το κυρίως οχυρό και μία ανεξάρτητη διμοιρία)
  • ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ: 1.642 μ.
  • ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ : 655 μ.
  • ΦΡΟΥΡΑ : Αξιωματικοί 17 – Οπλίτες 440

ΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Πολυβολεία: 26
Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ.: 2
Αντιαρματικά 37 χιλ.: 1
Ολμοβολεία 81 χιλ.: 2
Αντιαεροπορικά: 1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ : Νέο Πετρίτσι, Βυρώνεια
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ : ΝΑΙ (ευθύνη 10 Μ/Π ΤΑΞΠΖ – Τηλ.: 2323022350)