ΟΔΗΓΟΣ

Ιστοσελίδες για τα οχυρά της Γραμμής Μεταξά

Τουρισμός μνήμης στην Γραμμή Μεταξά

Εκδόσεις

  • Μακεδονικές Θερμοπύλες (Επανέκδοση του 1944)
  • Ρούπελ (Χρήστος Ζαλοκώστας)
  • Ρούπελ, Απρίλιος 1941. Το χρονικό μιας εποποιίας (Γιώργος Χαρωνίτης)
  • Ρούπελ. Αναμνήσεις των Πρωταγωνιστών (Ηλίας Κοτρίδης)
  • Οχυρό Ρούπελ (Βασίλειος Νικόλτσιος – Αναστασία Χαδιά)
  • Ρούπελ. Το οχυρό της ιστορίας και της μνήμης (Βασίλειος Νικόλτσιος – Αναστασία Χαδιά)
  • Το οχυρό Ρούπελ (Βασίλειος Νικόλτσιος – Αναστασία Χαδιά)
  • Η Στενωπός Ρούπελ (Νίκος Γκιρμπάτσης)
  • Η Μάχη των Οχυρών (Κωνσταντίνος Λαγός – Πλάτωνας Περαρής)
  • Η εποποιία του Ρούπελ και τα οχυρά της Γραμμής Μεταξά (Συλλογικό)