ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 0186/20.04.2018 πρόσκλησης, με Κωδικό Μ2641520 της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση: 19.2.4 Υποδράση: 19.2.4.4 του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υποβάλλαμε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΧΗΣ ΟΧΥΡΩΝ», κωδικό ΟΠΣΑΑ 19.2.4.4_1 / M2641520 και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 50.000,00 € για τρία χρόνια .

Σας γνωρίζουμε ότι το Σωματείο μας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος θα ακολουθήσει πιστά τους όρους και τις προβλεπόμενες διατάξεις του εν λόγω προγράμματος.
Με δεδομένο ότι έχουν ληφθεί προσφορές σε παλαιότερο χρόνο και υπάρχουν μικρές μεταβολές (πχ αύξηση τιμών καυσίμων , μεταβολή σκηνικού, σεναρίου κοκ ) , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έως τις 22/03/2019 να υποβάλουν εκ νέου σχετικές προσφορές με την υποχρέωση να λάβουν πλήρως γνώση των όρων και των προδιαγραφών αλλά και της περιοχής που θα διεξαχθεί η δράση ή την περιοχή παράδοσης των υλικών καθώς και τον χρόνο παράδοσης λόγω του ότι οι εκδηλώσεις θα λάβουν μέρος στις 12 Μαΐου 2019 στο οχυρό Ρούπελ.
Στα ακόλουθα link μπορείτε να λάβετε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών ανά κατηγορία :
Μίσθωση ηχητικού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού, Ηχητική κάλυψη( Ήχος-Ηχολήπτης)
Υπηρεσίες εταιρείας υποστήριξης εκρήξεων
Προμήθεια καυσίμων (ιστορικών οχημάτων , τανκς, αεροπλάνων κοκ)

  • Διατροφή αναβιωτών
  • Διαμονή Αναβιωτών
  • Ενοικίαση Αναβιωτικών Στολών
  • Προμήθεια Καπνογόνων
  • Υπηρεσίες Φύλαξης & Ασφάλειας
  • Υπηρεσίες Σκηνοθέτη
  • Υπηρεσίες Αφηγητή
  • Σχεδιασμός διαφημιστικού εντύπου και εκτυπώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες stenopos1941@gmail.com

11 Μαρτίου 2019
Για το ΔΣ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*