ΑΡΧΙΚΗ

Πιστεύοντας πως οι παροπλισμένες πλέον οχυρώσεις της θρυλικής Γραμμής Μεταξά -στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα- δεν είναι μόνο λαμπρή ιστορία, αλλά και δημιουργικό μέλλον, προχωρήσαμε στην ίδρυση της «ΣΤΕΝΩΠΟΥ», με στόχο την προστασία, τη διάσωση, την ανάδειξη και την αξιοποίηση τους, ως μέρος της ιστορικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας.
Οι καταστατικοί σκοποί μας, βασίζονται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών μας, καθώς και στη συνεργασία με άλλους πολίτες, δημόσιους και συλλογικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.